۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۱, شنبه

شش ضلعی قدرت و سیاست جمهوری اسلامی


اینهم نموداری که دکتر آرام حسامی در برنامه جمعه تفسیر خبر استفاده کرد. به اعتقاد او از نیمه قرن هفدهم کشورها بازیگر اصلی بودند و این قدرت به تدریج از کشورها به سازمانهای بین دولتی و سازمانهای غیر دولتی انتقال یافته. نمونه سازمانهای بین دولتی یا IGO ها، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد هستند و در مجموعه سازمانهای غیر دولتی یا NGO ها، صلیب سرخ جهانی تا گروه ها و گروهک های تروریستی و ستیزه جو چون القاعده قرار می گیرند.
آرام حسامی معتقد است کشور های قدرتمند از اهرم سازمانهای بین دولتی برای پیشبرد سیاست های خود بهره می برند و کشورهای ضعیف که ادعای قدرت دارند چون نمی توانند با این سازمانها در ارتباط نزدیک باشند به سازمانهای غیر دولتی و به خصوص گروههای مخرب در میان آنها روی می اورند. راه نزدیک شدن به این گروههای غیر دولتی مخرب در مورد ایران استفاده از پول و اسلحه است تا به وسیله این گروه ها تعادل قدرت را حفظ کند.

از آنجائیکه قدرت در یک جا متمرکز نیست و افکار عمومی مردم هم بخشی از معادله قدرت است به گفته دکتر حسامی جمهوری اسلامی هم با استفاده از رسانه ها سعی در تهییج احساسات مذهبی و ملی مردم دارد.
آرام حسامی معتقد است قدرت ایران موقعیت سوق الجیشی آن نیست بلکه به نفت وابسته است. جمهوری اسلامی با قدرت نفت و اهرم قدرت شبه نظامیان و ستیزه جویان سعی در برقراری تعادل قدرت در منطقه دارد و غنی سازی اورانیم و برنامه اتمی بر مبنای این تفکر پیچیده کردن فرمول و در راستای بقای حکومت است.

شما چی فکر می کنین؟

۴ نظر:

mosi گفت...

سلام . بسیار برنامه خوبی داشتید من کاملا دیدم و از شوخیهای کوچکتون هم بسیار لذت بردم، فقط تنها خواهشی که دارم این است که بیشتر به برنامه و صحبت با مهمان ها به پردازید نه سخن گفتن خودتان. ممنون

arya irani گفت...

baa doroud, shurbakhtaane keshvar'haaye jahaane sevom hamvaare ghorbaaniye siyaasat'haaye keshvar'haaye pishrafte'and.
tanhaa raahe pishrafte in no keshvar'haa yaa baazgasht va roju be esaalate khodeshaan ast (agar daashte baashand) yaa be minimom resaandane etlaafe manaabe'emujud.
dar haale haazer jomhuriye eslaami hich kodaam raa anjaam nemidahad va bedune made nazar gharaar daadane manaafe'e melli va adame tavajoh be kuchaktarin item'haaye modiriat dar hame sotuh iran raa ru be zavaal baa seyre so'udi pish mibarad. bande yaghin daaram agar usa va ... faghat poshte marz'haaye iran mostaghar shavand va elaame jang konand in regim az darun az ham mipaashad bedune jang! amaa usa ,... be donbaale manaafe'e khod hastand na manaafe'e iran va irani.
baghaa'e regime iran faghat baa tablighaate pushaali va takhrib va haashiyesaazi ast.
baa sepaas,
eraadatmand, arya irani
www.freedomforiranians.tk

ناشناس گفت...

پس از اینکه نماینده مزدور حکومت(خالدی) ماه پیش نتوانست به مجلس راه پیدا کنه و آقای علیپور نماینده اصلاح طلبان با رای مردم شهر لردگان برنده شد . حکومت رای این شهر را باطل اعلام کرد که این با بازتاب و اعتراض شدید مردم مواجه شد که پلیس ضدشورش با ضرب و شتم مردم را سرکوب کردند

ناشناس گفت...

باسلام.باتوجه بهتر شدن برنامهای صدای امریکا از انجایی که برای انجام هرکاری بهتر است بااستفاده از دانش.خردجمعی.توانایی.ابتکار....استفاده ازتمام ظرفیتهای بالقوه وموجود ودیدواطلاعات ازقبل ازانجام وبعدانجام انکار استفاده شود(البته من متوانم20 صفحه درموردبالا برایتان بنویسم امابهمینقدر بسنده میکنم)ذکرچندنکته..1ایالات متحده باید ازتمام ظرفیت خوددرموارد مناقشه با دولت ایران وکمک به مردم ایران ازهرلحاظ استفاده کنندمثلا..دیپلماسی خارجی اکتیو.داخلی.پنهان واشکار.تخریب.علوم رسانه.مجمع ورزشی.هنری وفرهنگی.علمی باتناسب به تمدن ایران ولحاظ وضع موجود جامعه.استفاده ازنفوذ درهمه مجعمع عمومی وسلب ان ازحاکمیت موجود مثل.ورزش.سینما.منظورم تحریمای فراگیردرتمام ضمینههای.سیاسی فرهنگی اقتصادی وفشارهمه جانبه.2.تبین ابهتهای پوشالی نظم واگاهی دادن وپشتیبانی عملی ازمردم ایران چه درداخل وچه درخارج(راهنمایی درمورد نافرمانی مدنی...وحمایت اطاعاتی ولجستیکی ازهرلحاظ از هرطبقه نه از زنان فقط بگوید یادانشجویان.تمکز فراگیر اجتماعی.2/1دشمن راهرگز دسته کم نگیرد چون بسیارمکار است.توجه به استراتجی انها وحمله به ان درچند لایه.(جنگ نرم وحمله به مرگز عصاب وبازوهای حرکتی واختلال درتمرگزدشمن...باید نگذاشت دشمن تصویر عملیات شما پیی ببرد کور باشد ویاهزاران موضوعفکر کند که در نتیجه .تمرکز ندارد .قطع ارتباطاتی تمام سیتم دشمن...بدلیل بیتوجه ازروابط خود انها ازتمام تکنو لوزی روز مثل رادیو وتلویزیونوماهواره وبطورکلی مناسبات سیاسی.منطقه درون وبیرون سیتمی استفاد مکنند برعلیه شما مثلا حزب الالبنان وفلستین درچند روز دورست نشده وشمابیتوجه به ان حالا بایدفکرکند.یکی از نقطه ضعف ...نکته مهم دپلماسی خرید وقت را به پایان رساند اما با امادگی کامل ودقت.درصورت ادمه فشار طرحهای خود نگوید مثلا بنزین راتحریم مکنم خوب سهمیه بندی را از چند ماهقبل انجام دادن .فشار بهمردم ایران اهد و چهره شما مخدوش کرد درصورتیکه انها سرمایهگذاری نکرده برای صنعت نفت...3.3فاش کردن برخی از اطلاعات میمابین شما ودولت ایران(سری)اینها ماجرای مک فالین را التماس شما جلوهدادن اگر شما پیشدستی کنید میتوانید دروغی وریاکاری انها را زودتر فاش کنید ودست بالا را داشته باشید.نام وادرس وتمام داراییها انها را توقیف وایجادمزاحمت بین ومللی برای تمام انها..دریک صورت اگر به نقط جنگ با دولت ایران برسید 1با اجماع جهانی باشد 2بااستنادبه فصول منشور ملل متحد وتمام موارد نقض شده مثل حقوق بشر احترام بهدیگر ادیان احترام به انوانسیون بین امللی وقوانین....منشورملل..انجامدهید...نکته مهم...سازماندهی وهدایت وکمک وراهبری1تا2سال اپوزیسیون وهمراهیو اموزش یک سری ایرانی وطن پرست وبرای انجام عملیات خاص..نکته جالب اینکه با امریکا حتی نتوانسته یا نخواسته بیرون ودرداخل امریکا یک وفاق اپوزیسیونی وتشکیلاتی وبا مرزبندهای مشخص برای هر کس که مخالف این نظام سامان دهد...امنیت انسانی رابه سیاست وازادگی وحرمت وکرامت یک جامعه وهزاران مثل دیگر را به زدو بند سیاسی ومقطعی نفروشید.راستیچرا شماایرانیان خارج برایکل مردم دنیا وبشریت سازمانی درست نمکند کهدران ظلمی که به کل بشریت میرودچه .چینی چهافریقای چه کرد چه اروپای وامریکای.دفاع کند از مظلم.ازاسیبده اجتماعی وتمام مسایل بشری را پوشش ده همه ملل مثلا 1دلاربدند وسازمانی حقوق بین امللی جهانی که ملتهادران عضو باشند نه دولتها وهمگونه خدمات وحمایتها و...ششش ضلعی قدرت را ملتها داشته باشند چراکه ابرقدرتهابرسر یک ملت معامله وزدوبند.. نکند.وهر انسانی جداازهرملیتی وفقر وثروت تبارواینن ونزاد و.....حرمت ودراسایش ورفاه.. باشد نظر بدهید وامنیت من راکه صادقانه کفتگوکردم حافظ باشید ..ادمه دارد..باتشکر..1/1
9