۱۳۹۰ شهریور ۲, چهارشنبه

اندر وصف فیس بوک

حضور پر مهر شما در صفحه فیس بوک بعد از حدود دو سالی که از صفحه تلویزیون شما دورم دلگرم کننده است. دوستان آنقدر به الفاظ لطیف در این پیج نوشتند که طبع ناروان بنده هم اندر وصف فیس بوک گل کرد! تقویم به همه "همراهان ارجمند"

در سِرور فیس بوک سَری وا کردیم
چیزی نه به جز دوست تمنا کردیم

هر پیج گشودیم فِرِند آمد و فَن
صد لایک فدای هر تماشا کردیم

هر چند مجاز است فضای بوکش
بهتر ز حقیقت است، غوغا کردیم

آنان که ملول دیو و دد در گشتند
گوشان که مگردید که پیدا کردیم

از چار حهت در این جهان گرد هم اند
انسانیت مَجاز پیدا کردیم

هر فیس کتابی است که در هر پیجش
صد دفتر خاطرات لا لا کردیم

از پیج به پیج راه ها در دل ماست
با لایک کلید این معما کردیم

با لایک رساندیم محبت به ثمر
با یک دو کلیک کار مسیحا کردیم

دیروز به امید چنین روزی رفت
امروز ولی مصدر فردا کردیم

پرنور شود عالم افسرده بی جان
زین آتش عشقی که به سینا کردیم

هر روز فزون باد فرند و فنِ تان
در پیج محبتی که برپا کردیم