۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

واکنش های رسانه های بین المللی به روابط ایران و سوریه


ناظران مسائل جهانی "تحکیم" همپیمانی سوریه و ایران که در دیدار اسد بااحمدی نژاد آشکار شد را مورد بررسی قرار دادند و به تاثیرات بالقوه آن بر روابط واشنگتن و دمشق توجه کردند. بسیاری از رسانه ها اظهارات دو رئیس جمهور مبنی بر حمایت متقابل از یکدیگر را یک "ژست حساب شده" از طرف رئیس جمهوری سوریه در مقابل آمریکا توصیف کردند. روزنامه نگاران اسرائیلی نگرانی خود را ابراز کردند و نوشتند، اظهارات این دو رئیس جمهور شاهدی است از "استحکام" رابطه دو کشور. رسانه ها در بریتانیا، اسپانیا، آلمان و ایتالیا این نشست را "اتحاد مخالف" و "محور سوریه-ایران" توصیف کردند. یک تحلیلگر لبنانی تاکید کرد، آمریکا بدون یک "سیاست معقول" برای صلح خاور میانه، قادر نخواهد بود به دمشق نزدیک شود. یک تحلیلگر سوری از دمشق می خواهد با استفاده از روابط نزدیکش با تهران بکوشد تا دیدگاههای غرب و ایران را به هم نزدیکتر کند. ناظری در سنگاپور این دیدار را یک "تئاتر سیاسی" خواند که نزدیک شدن سوریه و واشنگتن به هم را مشکل تر می سازد ولی نه "غیر ممکن."


چی فکر می کنین؟
(نصرالله اونجا چی می گه!!!)

هیچ نظری موجود نیست: