۱۳۸۷ تیر ۲۲, شنبه

اجلاس سران گروه هشت - تغییرات آب و هوائیاجلاس سه روزه سران گروه هشت در تویاکو هوکایدوی ژاپن روز چهارشنبه به کار خود پایان داد. قدرتهای بزرگ صنعتی و قدرتهای اصلی اقتصادی جهان توافق کردند تا با چالش گرمایش زمین مقابله کنند اما در تعیین اهداف کمّی برای سنجش تعهد خود ناموفق بودند. در بیانیه مشترک گروه هشت و هشت کشور اصلی تولید کننده گازهای گلخانه ای آمده است "ما، رهبران کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، تعهد می کنیم تا با توجه به هدف مشترک و مسئولیتها و توانائیهای متفاوتمان با تغییرات آب و هوائی مقابله کنیم."

اما پنج کشور غیر عضو گروه هشت، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و مکزیک، درخواست گروه هشت مبنی بر کاهش پنجاه درصدی گازهای گلخانه ای تا سال دوهزار و پنجاه را رد کردند. این هدفی بود که روز قبل از آن گروه هشت به سختی در مورد آن توافق کرده بودند.

به نقل از یکی از مقامات ژاپن که مذاکرات پشت درهای بسته را دنبال می کرد از هشت کشور دعوت شده برای گسترش روابط که به این اجلاس دعوت شده بودند تنها اندونزی، کره جنوبی و استرالیا از هدف درازمدت گروه هشت حمایت کردند.

پنج کشور در حال شکوفایی اقتصادی و غیر عضو گروه هشت اعلام کردند مادامی که گروه هشت گامی جدی بر ندارد، رشد اقتصادی آینده خود را فدای کاهش گازهای گلخانه ای نخواهند کرد. برخی از تحلیلگران معتقدند تغییری اساسی در موضع کشورهای شرکت کننده پدید نیامده است اما نخست وزیر ژاپن، یاسوئو فوکودا، که ریاست ادواری این اجلاس را بر عهده داشت ضمن ستایش توافق گروه هشت آنرا مقدمه ای برای مذاکرات بعدی پس از انقضای پروتکل کیوتو در سال دو هزار و دوازده دانست. او گفت "این یک دستاورد بزرگ است...ما در مسیر سرعت بخشیدن به مذاکرات سازمان ملل درباره کاهش آلودگی گام برداشتیم."

برخی از کارشناسان می گویند اجلاس امسال نشاندهنده محدودیت تاثیر گذاری رهبران گروه هشت بر کشورهای در حال رشد عمده اقتصادی و صتعتی است. راهکارهای پیشنهادی گروه هشت برای مقابله با چالشهای عمده امروز چون افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی و تورم فزاینده مورد سوال جوامع خبری و سیاسی است.

یاسوئو فوکودا، در آخرین کنفرانس خبری اجلاس به دست آوردهای مثبت این اجلاس اشاره کرد. از جمله توافق برای افزایش شفافیت قراردادهای نفتی آینده با افزایش نظارت دولتها، افزایش کمک های غذایی اضطراری و حمایت درازمدت از تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه. او همچنین اعلام کرد شانزده کشور شرکت کننده در مباحث تغییرات آب و هوائی فهم مشترکی از جدیت گرمایش زمین دارند و بر ضرورت اقدام سریع در برابر آن تاکید گذاشته اند.

این در حالی است که گروههای محیط زیستی به سرعت به بیانیه گروه هشت به دلیل نبود اهداف عددی در آن برای کاهش گاز گلخانه ای اعتراض کردند. البته رسیدن به توافق میان شانزده کشور با موقعیت صنعتی متفاوت دشوار خواهد بود چراکه کاهش گاز دی اکسید کربن برای کشورهای در حال توسعه به معنی کاهش رشد صنعتی خواهد بود. به همین دلیل کشورهای توسعه یافته صنعتی مشوقهایی را برای کشورهای در حال رشد در نظر گرفته اند تا این مذاکرات در کنفرانسی که در پایان سال دو هزار و نه در کپنهاگ برگزار می شود نتیجه مطلوب را حاصل کند. این کنفرانس چهارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوائی سازمان ملل متحد را تعیین خواهد کرد.

این آخرین حضور پرزیدنت بوش در اجلاس گروه هشت بود و سایر اعضا معتقدند مذاکرات کپنهاگ تا حد زیادی به سیاست های آب و هوائی رئیس جمهوری آینده آمریکا بستگی دارد. گروه هشت، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ایالات متحده و هشت کشور میهمان دیگر در مجموع مسئول هشتاد درصد از تولید گازهای گلخانه ای هستند. پرزیدنت بوش گفت "برای پرداختن به تغییرات آب و هوائی تمام کشورهای عمده اقتصادی باید بر سر میز مذاکره بیایند."

هیچ نظری موجود نیست: