۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

چند عکس ...

زن و مرد هندو در مراسم مذهبی شستشو در گنگ


گوشی دستتون باشه!
مفتی مصر: استفاده از اذان و آیات قرآن بعنوان زنگ تلفن ممنوع!


۱ نظر:

Episode گفت...

من فکر میکنم که معتقدم که
به نظر من شاید
احتمالا هرچند
ممکنه که
بعضا :

"بدون شرح" !!